Bolehkah Berjabat Tangan Dengan Guru Lawan Jenis?

apakah berjabat tangan dengan guru yg berlainan jenis (walaupun sudah berkeluarga) itu di perbolehkan ?? dalam kasus ini murid SMA .. trima kasih ustadz ..

Sahabat Kepo Asked on February 29, 2016 in Fiqih.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.