Menunggu yang bukan mahram?

Saya ingin bertanya, bila saya menyatakan rasa suka saya pada seorang gadis, dan memintanya menunggu saya untuk meminangnya

Tentu ini hanya bentuk kesepakatan tanpa ada ikatan yang jelas

Bagaimanakah menurut pandangan islam?

Sahabat Kepo Asked on October 23, 2017 in Remaja.
Add Comment
1 Answer(s)

Ikatan yang benar-benar kuat adalah ikatan pernikahan yang sah.

Sedangkan ikatan pra nikah, memang ada juga, tetapi tidak mengikat terlalu kuat. Ikatan itu adalah ikatan khitbah.

Namun khitbah ini meski ditujukan kepada seorang wanita, tetap saja prosedurnya harus lewat ayah kandungnya.

Nanti ayah kandung akan tertindak atas nama puterinya. Apabila pengajuan khitbah diterima, barulah ada ikatan yang sifatnya telporal dan sementara.

Apabila misalnya dibatalkan secara sepiahk oleh pihak wanita, tidak ada kekuatan hukum untuk menuntutnya. Karena sifatnya masih MOU saja.

Apalagi kalau belum sampai khitbah, berarti sama sekali tidak ada ikatan. Artinya bila seandainya tiba-tiba ditinggalkan begitu saja kan tidak boleh marah.

Ustadz Answered on June 27, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.